அய்.யோ.எஸ் ஆப்ஸ் மேம்பாடு

உங்களின் வணிகம் உலகின் மிக வலுவான ஆப்ஸைகொண்டு நிலையானதாக அமைத்து கொள்ளுங்கள்

நீங்கள் உங்களின் வணிகத் தேவைக்கேற்ப சிறந்த அய்.யோ.எஸ் ஆப்ஸ் சேவையைப் பெற முடியும்.

அய்.யோ.எஸ் ஆப்ஸ் மேம்பாடு பற்றி?

அய்.யோ.எஸ் ஆப்ஸ் என்பது கைப்பேசியை இயக்கும் ஒரு முறையாகும். உங்கள் வணிகத்தை எங்கிருந்தும் உங்களின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்து கொள்ளவும் நிர்வகிக்கவும் அய்.யோ.எஸ் ஆப்ஸ் உதவும். எங்களோடு இணைந்து உங்களின் விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப உங்கள் ஆப்ஸை தனிப்பயனாங்குகள்.

அய்.யோ.எஸ் ஆப்ஸ் மேம்பாடு அவசியமான ஒன்றாகும்; ஏனெனில் இது சில்லறை வியாபாரத்தில், இணைய வணிகத்தில், சுகாதார சேவையில் மற்றும் வணிக தொழில்துறைகளில் மேம்பாடு கண்டு வருகிறது. மேலும், நாங்கள் உங்களுக்கு வெற்றிகரமான அய்.யோ.எஸ் பயன்பாட்டை வழங்கும் சவாலை ஏற்றுகொள்கிறோம்.

பயனர்களுக்கு ஏற்ற அனுபவத்துடன் உங்கள் வணிக செயல்முறை சீராக இயங்க உதவும் பாதுகாப்பானத் தனித்துவத்துவத்தையும் அய்.யோ.எஸ் ஆப்ஸ் உருவாக்கிக் கொடுக்கிறது.

உங்கள் வணிகத்திற்கு கைப்பேசி கண்காணிப்பு தேவைப்படும் போது அய்.யோ.எஸ் ஆப்ஸின் வளர்ச்சி மிக முக்கியமாக தேவைப்படுகிறது. இதன் வழி உற்பத்தித்திறனை அதிகரிக்கவும் மனித மூலதன மேலாண்மையை எளிதாக்கவும் முடியும்.

அய்.யோ.எஸ் ஆப்ஸ் ஏறத்தாள அனைத்து தரப்பினருக்கும் பொருந்தும். அனைத்து வகையான தொழில்துறைகள் மிகுதியாக செயல்படக்கூடிய தடையற்ற அனுபவத்தையும் அதிக பயன்பாடுகள் மற்றும் அதிகப் செயல்பாடுகள் கொண்ட ஆப்ஸ் முறையை பெற முடியும்.

அய்.யோ.எஸ் ஆப்ஸ் மேம்பாடு பற்றி?

என்ன


அய்.யோ.எஸ் ஆப்ஸ் என்பது கைப்பேசியை இயக்கும் ஒரு முறையாகும். உங்கள் வணிகத்தை எங்கிருந்தும் உங்களின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்து கொள்ளவும் நிர்வகிக்கவும் அய்.யோ.எஸ் ஆப்ஸ் உதவும். எங்களோடு இணைந்து உங்களின் விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப உங்கள் ஆப்ஸை தனிப்பயனாங்குகள்.

ஏன்


அய்.யோ.எஸ் ஆப்ஸ் மேம்பாடு அவசியமான ஒன்றாகும்; ஏனெனில் இது சில்லறை வியாபாரத்தில், இணைய வணிகத்தில், சுகாதார சேவையில் மற்றும் வணிக தொழில்துறைகளில் மேம்பாடு கண்டு வருகிறது. மேலும், நாங்கள் உங்களுக்கு வெற்றிகரமான அய்.யோ.எஸ் பயன்பாட்டை வழங்கும் சவாலை ஏற்றுகொள்கிறோம்.

எப்படி


பயனர்களுக்கு ஏற்ற அனுபவத்துடன் உங்கள் வணிக செயல்முறை சீராக இயங்க உதவும் பாதுகாப்பானத் தனித்துவத்துவத்தையும் அய்.யோ.எஸ் ஆப்ஸ் உருவாக்கிக் கொடுக்கிறது.

எப்போழுது


உங்கள் வணிகத்திற்கு கைப்பேசி கண்காணிப்பு தேவைப்படும் போது அய்.யோ.எஸ் ஆப்ஸின் வளர்ச்சி மிக முக்கியமாக தேவைப்படுகிறது. இதன் வழி உற்பத்தித்திறனை அதிகரிக்கவும் மனித மூலதன மேலாண்மையை எளிதாக்கவும் முடியும்.

யார்


அய்.யோ.எஸ் ஆப்ஸ் ஏறத்தாள அனைத்து தரப்பினருக்கும் பொருந்தும். அனைத்து வகையான தொழில்துறைகள் மிகுதியாக செயல்படக்கூடிய தடையற்ற அனுபவத்தையும் அதிக பயன்பாடுகள் மற்றும் அதிகப் செயல்பாடுகள் கொண்ட ஆப்ஸ் முறையை பெற முடியும்.

வேலை காலக்கேடு

ஆலோசனை

நாங்கள் உங்களுக்கு தேவையான வடிவமைப்புகள் மற்றும் தகவல்கள் கிடைக்கும் வரை, உங்கள் கருத்துக்களை சேகரித்து அவைகளை காகிதத்தில் குறிப்பிடுகிறோம்.

சிந்தனை அலசல்

நாங்கள் திட்டமிடுவதற்க்கு முன் எங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் எப்படி நினைக்கிறார்கள், என்ன விரும்புகிறார்கள் என்பதை நன்கு ஆராய்ந்து அதன்பின் முடிவுகளை எடுக்க முயற்சிக்கிறோம்.

வளர்ச்சி

எங்கள் வலைத்தள உருவாக்குனர்கள் உங்கள் நோக்கத்திற்கான சிறந்த திட்டங்கைளை நன்கு சிந்தித்து மாற்றி அமைப்பார்கள்.

திட்ட முடிவுகள்

இறுதியாக, வாடிக்கையாளர்களின் வலைத்தளம் இயங்குகிறது. நாங்கள் திட்டங்களை மேலும் விரிவுப்படுத்தி எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்குத் தேவையானதை வழங்குகிறோம். அதுமட்டுமின்றி, அவர்களை அப்படியே விட்டுவிடாமல் 24 மணி நேரமும் அவர்களுக்கு தேவைப்படும் நேரங்களிள் சேவையை வழங்குகிறோம்.

திட்ட முறை மற்றும் விலை நிர்ணயம்

அடிப்படை

RM 6299

இப்போதே வாங்குக

Show Features

 • தனிப்பயன் நிலைபொருள் கொண்ட UI
 • 1-6 திரைகள்
 • மின்னஞ்சல் & ஐடி கடவுச்சொல்
 • குறியாக்கம் தொடர்பு
 • ஒரு புதிய தரவுத்தளம் (mySQL)
 • அற்புதமான UI / UX வடிவமைப்பு

நிறுவனம்

RM 8299

இப்போதே வாங்குக

Show Features

 • தனிப்பயன் நிலைபொருள் கொண்ட UI
 • வரை 10 திரைகள்
 • மின்னஞ்சல் & ஐடி கடவுச்சொல்
 • குறியாக்கம் தொடர்பு
 • ஒரு புதிய தரவுத்தளம் (mySQL)
 • அற்புதமான UI / UX வடிவமைப்பு

தனிபயானக்கம்

மேலும் பிரத்தியேகப்படுத்தப்பட்ட ஒன்றைத் தேடுகிறீர்களா?

இதற்கு நாங்கள் உதவ முடியும். அச்சப்பட வேண்டாம், நீங்கள் விரும்புவதை நீங்களே தேர்வு செய்யலாம், அதோடு அவைகளை உங்களுக்கு நாங்கள் வழங்குவோம்.

எங்களுடன் பேசுங்கள்

சமர்ப்பி

கேள்விகள்?

எங்களிடம் பேச வேண்டுமா?

03 3318 3002 / 018 370 2132‬

அல்லது

more about ios-app

talk to us