தனிப்பயனாக்கப்பட்ட ஆப்ஸ் மேம்பாடு

உங்கள் வணிகத் தேவைக்கேற்ப எங்களால் ஒரு முழுமையானத் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட கைப்பேசி ஆப்ஸை உருவாக்கி தர முடியும்.

உங்கள் வணிகம் செல்லும் பாதைக்கு ஏற்றவாறு ஒரு விரிவான தீர்வு முறையைப் பெறுங்கள். உங்கள் செயல்பாட்டைக் கைப்பேசியின் வழி கண்காணியுங்கள்; காரணம் அம்முறை எளிதானது மற்றும் நேரத்தையும் சேமித்து கொள்ளவும் உதவும்.

தனிப்பயனாக்கப்பட்ட ஆப்ஸ் மேம்பாடு பற்றி?

தனிப்பயனாக்கப்பட்ட ஆப்ஸின் வளர்ச்சியின் வழி நீங்கள் கேட்கும் ஆப்ஸை வழங்க முடியும். நீங்கள் எங்களிடம் கோரும் ஆகியவற்றிற்கு செவிமடுப்போம். நீங்கள் எங்களிடம் கோரியதை நீங்கள் விரும்பு கோணத்தில் நாங்கள் உருவாக்கிக் கொடுப்போம்.

உங்கள் வணிக விவகாரங்களை தொழில்நுட்பத்தை வளர்ப்பதன் வழி எளிமையாக்கவும் உங்களுக்கு தனிப்பயனாக்கப்பட்ட ஆப்ஸின் மேம்பாடு தேவை. எங்களிடம் உங்களுக்கு தேவைகளுக்கு பொருந்தக்கூடிய கருவிகள் மற்றும் தனிப்பயன் தீர்வுகள் உள்ளன.

தனிப்பயனாக்கப்பட்ட ஆப்ஸின் மேம்பாடு செலவு செயல்திறன், இணை அணிகள், பயனர் மைய வடிவமைப்பு, செயல்களை வலுவாக்கும் முறை ஆகியவைக்கு உத்தரவாதம் வழங்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது.

படைப்பாற்றினால் எழும் முரண்பாடுகளைக் குறைப்பதோடு நீங்கள் கேட்டவற்றில் பெரும்பாலானவற்றை உங்கள் வணிகம் பெறவும் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட ஆப்ஸின் மேம்பாடு உதவும். உங்கள் வணிப இயல்புக்கு ஏற்ப உங்களின் ஆப்ஸ் தனிப்பயனாக்கப்படும்.

முன்னோக்குச் சிந்தனை உடைய வணிக உருவாக்குநர்களுக்குத் திறந்த இணைவாக்கம் வேண்டும் என நினைப்பவர்களுக்குத் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட ஆப்ஸின் மேம்பாடு ஏற்றதாகும். வலைத்தளத்திற்கும் கைப்பேசிக்கும் அதிசயம் தரும் வடிவமைப்பும் ஒன்றிணைந்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

தனிப்பயனாக்கப்பட்ட ஆப்ஸ் மேம்பாடு பற்றி?

என்ன


தனிப்பயனாக்கப்பட்ட ஆப்ஸின் வளர்ச்சியின் வழி நீங்கள் கேட்கும் ஆப்ஸை வழங்க முடியும். நீங்கள் எங்களிடம் கோரும் ஆகியவற்றிற்கு செவிமடுப்போம். நீங்கள் எங்களிடம் கோரியதை நீங்கள் விரும்பு கோணத்தில் நாங்கள் உருவாக்கிக் கொடுப்போம்.

ஏன்


உங்கள் வணிக விவகாரங்களை தொழில்நுட்பத்தை வளர்ப்பதன் வழி எளிமையாக்கவும் உங்களுக்கு தனிப்பயனாக்கப்பட்ட ஆப்ஸின் மேம்பாடு தேவை. எங்களிடம் உங்களுக்கு தேவைகளுக்கு பொருந்தக்கூடிய கருவிகள் மற்றும் தனிப்பயன் தீர்வுகள் உள்ளன.

எப்படி


தனிப்பயனாக்கப்பட்ட ஆப்ஸின் மேம்பாடு செலவு செயல்திறன், இணை அணிகள், பயனர் மைய வடிவமைப்பு, செயல்களை வலுவாக்கும் முறை ஆகியவைக்கு உத்தரவாதம் வழங்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது.

எப்போழுது


படைப்பாற்றினால் எழும் முரண்பாடுகளைக் குறைப்பதோடு நீங்கள் கேட்டவற்றில் பெரும்பாலானவற்றை உங்கள் வணிகம் பெறவும் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட ஆப்ஸின் மேம்பாடு உதவும். உங்கள் வணிப இயல்புக்கு ஏற்ப உங்களின் ஆப்ஸ் தனிப்பயனாக்கப்படும்.

யார்


முன்னோக்குச் சிந்தனை உடைய வணிக உருவாக்குநர்களுக்குத் திறந்த இணைவாக்கம் வேண்டும் என நினைப்பவர்களுக்குத் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட ஆப்ஸின் மேம்பாடு ஏற்றதாகும். வலைத்தளத்திற்கும் கைப்பேசிக்கும் அதிசயம் தரும் வடிவமைப்பும் ஒன்றிணைந்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

வேலை காலக்கேடு

ஆலோசனை

நாங்கள் உங்களுக்கு தேவையான வடிவமைப்புகள் மற்றும் தகவல்கள் கிடைக்கும் வரை, உங்கள் கருத்துக்களை சேகரித்து அவைகளை காகிதத்தில் குறிப்பிடுகிறோம்.

சிந்தனை அலசல்

நாங்கள் திட்டமிடுவதற்க்கு முன் எங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் எப்படி நினைக்கிறார்கள், என்ன விரும்புகிறார்கள் என்பதை நன்கு ஆராய்ந்து அதன்பின் முடிவுகளை எடுக்க முயற்சிக்கிறோம்.

வளர்ச்சி

எங்கள் வலைத்தள உருவாக்குனர்கள் உங்கள் நோக்கத்திற்கான சிறந்த திட்டங்கைளை நன்கு சிந்தித்து மாற்றி அமைப்பார்கள்.

திட்ட முடிவுகள்

இறுதியாக, வாடிக்கையாளர்களின் வலைத்தளம் இயங்குகிறது. நாங்கள் திட்டங்களை மேலும் விரிவுப்படுத்தி எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்குத் தேவையானதை வழங்குகிறோம். அதுமட்டுமின்றி, அவர்களை அப்படியே விட்டுவிடாமல் 24 மணி நேரமும் அவர்களுக்கு தேவைப்படும் நேரங்களிள் சேவையை வழங்குகிறோம்.

திட்ட முறை மற்றும் விலை நிர்ணயம்

தனிபயானக்கம்

மேலும் பிரத்தியேகப்படுத்தப்பட்ட ஒன்றைத் தேடுகிறீர்களா?

இதற்கு நாங்கள் உதவ முடியும். அச்சப்பட வேண்டாம், நீங்கள் விரும்புவதை நீங்களே தேர்வு செய்யலாம், அதோடு அவைகளை உங்களுக்கு நாங்கள் வழங்குவோம்.

எங்களுடன் பேசுங்கள்

சமர்ப்பி

கேள்விகள்?

எங்களிடம் பேச வேண்டுமா?

03 3318 3002 / 018 370 2132‬

அல்லது

more about customized-app

talk to us