வீலோக்

உங்களின் தகவல்கள் அனைத்தும் நேரடியாக உங்களுடையப் பார்வையாளர்களைச் சென்றடையும்.

இணையத்தில் உங்களுடைய வணிகத்தை விளம்பரப்படுத்தக், காணொளியை உபயோகப்படுத்தும் உத்தியைப் பயன்படுத்துதல் சிறந்தது.

வீலோக் பற்றி?

சமூக ஊடகங்களில் காணொளி வர்த்தகம் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது. சமூக ஊடகங்களில் தொடர்பு கொள்வதற்குக் காணொளி வர்த்தகம் ஒரு சிறந்த வழியாகும்; காரணம் அதில் இரு வழி தொடர்பு எளிதாக நிகழும்.

நீங்கள் உங்கள் பார்வையாளர்களிடம் ஒரு நல்ல உறவை ஏற்படுத்தி கொள்ள காணொளி வர்த்தகம் ஒரு சிறந்த தனித்துவமான மற்றும் வசதியான தொடர்பு தளமாக அமைகிறது. காணொளி வர்த்தகத்தின் வழி உங்களின் தொடர்பின் விகிதம் எப்பொழுதும் அதிகமாகவும் மதிப்புமிக்கதாகவும் இருக்கும்.

காணொளி வர்த்தகம் முழுமையான ஒரு வர்த்தகத் திட்டம் அல்ல இருப்பினும் உங்களின் விளம்பர முயற்சிக்கும் மக்களைச் சென்றடைவதற்கும் மையமானதாகும். அதில் சமூக ஊடகங்கள் முதன்மையானவையாகும்.

உங்கள் வணிகத்தில் காணொளி வர்த்தகம் மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாகும். உங்கள் வலைத்தளத்தில் காணொளி இடம்பெற்றிருந்தால் அது 80% மாற்ற விகிதத்தையும் மின்னஞ்சலில் இடம்பெற்றிருந்தால் 19% பொது விகிதத்தையும் கொண்டுள்ளது.

காணொளி வர்த்தகம் செய்யாவிடில் நீங்கள் பின்தங்கி விடுவீர்கள். காணொளி வர்த்தகம் படைப்பாற்றால் உடையதாக இருப்பதோடு பயனுள்ளதாவும் உள்ளது. அது பல செயல்பாடுகள் கொண்டுள்ளக் கருவியாக விற்பனையாளர்களுக்குப் பயன்படுகிறது.

வீலோக் பற்றி?

என்ன


சமூக ஊடகங்களில் காணொளி வர்த்தகம் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது. சமூக ஊடகங்களில் தொடர்பு கொள்வதற்குக் காணொளி வர்த்தகம் ஒரு சிறந்த வழியாகும்; காரணம் அதில் இரு வழி தொடர்பு எளிதாக நிகழும்.

ஏன்


நீங்கள் உங்கள் பார்வையாளர்களிடம் ஒரு நல்ல உறவை ஏற்படுத்தி கொள்ள காணொளி வர்த்தகம் ஒரு சிறந்த தனித்துவமான மற்றும் வசதியான தொடர்பு தளமாக அமைகிறது. காணொளி வர்த்தகத்தின் வழி உங்களின் தொடர்பின் விகிதம் எப்பொழுதும் அதிகமாகவும் மதிப்புமிக்கதாகவும் இருக்கும்.

எப்படி


காணொளி வர்த்தகம் முழுமையான ஒரு வர்த்தகத் திட்டம் அல்ல இருப்பினும் உங்களின் விளம்பர முயற்சிக்கும் மக்களைச் சென்றடைவதற்கும் மையமானதாகும். அதில் சமூக ஊடகங்கள் முதன்மையானவையாகும்.

எப்போழுது


உங்கள் வணிகத்தில் காணொளி வர்த்தகம் மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாகும். உங்கள் வலைத்தளத்தில் காணொளி இடம்பெற்றிருந்தால் அது 80% மாற்ற விகிதத்தையும் மின்னஞ்சலில் இடம்பெற்றிருந்தால் 19% பொது விகிதத்தையும் கொண்டுள்ளது.

யார்


காணொளி வர்த்தகம் செய்யாவிடில் நீங்கள் பின்தங்கி விடுவீர்கள். காணொளி வர்த்தகம் படைப்பாற்றால் உடையதாக இருப்பதோடு பயனுள்ளதாவும் உள்ளது. அது பல செயல்பாடுகள் கொண்டுள்ளக் கருவியாக விற்பனையாளர்களுக்குப் பயன்படுகிறது.

வேலை காலக்கேடு

ஆலோசனை

நாங்கள் உங்களுக்கு தேவையான வடிவமைப்புகள் மற்றும் தகவல்கள் கிடைக்கும் வரை, உங்கள் கருத்துக்களை சேகரித்து அவைகளை காகிதத்தில் குறிப்பிடுகிறோம்.

சிந்தனை அலசல்

நாங்கள் திட்டமிடுவதற்க்கு முன் எங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் எப்படி நினைக்கிறார்கள், என்ன விரும்புகிறார்கள் என்பதை நன்கு ஆராய்ந்து அதன்பின் முடிவுகளை எடுக்க முயற்சிக்கிறோம்.

வளர்ச்சி

எங்கள் வலைத்தள உருவாக்குனர்கள் உங்கள் நோக்கத்திற்கான சிறந்த திட்டங்கைளை நன்கு சிந்தித்து மாற்றி அமைப்பார்கள்.

திட்ட முடிவுகள்

இறுதியாக, வாடிக்கையாளர்களின் வலைத்தளம் இயங்குகிறது. நாங்கள் திட்டங்களை மேலும் விரிவுப்படுத்தி எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்குத் தேவையானதை வழங்குகிறோம். அதுமட்டுமின்றி, அவர்களை அப்படியே விட்டுவிடாமல் 24 மணி நேரமும் அவர்களுக்கு தேவைப்படும் நேரங்களிள் சேவையை வழங்குகிறோம்.

திட்ட முறை மற்றும் விலை நிர்ணயம்

வெண்கலம்

தொடங்கவும்

வெள்ளி

இப்போதே வாங்குக

தங்கம்

இப்போதே வாங்குக

அம்சங்கள்
கானொளி உருவாக்கம்
  • Initial Meetings And Research
  • Brainstorming and Concept
  • Pitch and Proposal
  • Scripting and Shot Listing
  • Scheduling and Logistics
  • Editing
ஆம் ஆம் ஆம்
கானொளி உகப்பாக்கம்
  • Video SEO
  • Spam Monitoring
  • Hashtag Analysis
  • Negative Comment Management
ஆம் ஆம் ஆம்
அதிகபட்ச கானொளி நீளம் 15 வினாடிகள் 30 வினாடிகள் 45 வினாடிகள்
கானொளியின் எண்ணிக்கை 1 கானொளி 2 Videos 3 Videos
மின்-வணிக சுயவிவர கானொளி(1 நிமிடம்) இல்லை இல்லை ஆம்
Price Structure
கானொளி பதிவின் உள்ளடக்க மேம்பாட்டிற்கான விலை RM 700.00 RM 1,300.00 RM 2,500.00
Optional Marketing (refer to Social Media Marketing Package)
Optional Spending Amount RM 900.00 RM 1,800.00 RM 2,700.00
Optional Management Fee 25% 25% 25%

சமர்ப்பி

கேள்விகள்?

எங்களிடம் பேச வேண்டுமா?

03 3318 3002 / 018 370 2132‬

அல்லது

more about video-marketing

talk to us