கட்டண தேடல் முறை வர்த்தகம்

இணையக் கட்டண விளம்பரம் உங்கள் நிறுவனத்தின் வலைத்தளத்தை சேவைகளையும் விளம்பரப்படுத்த உதவும்.

கட்டண விளம்பரத்தின் வழி உங்கள் வணிகம், இணையத் தேடல் முறை முடிவுகளில் முதன்மை நிலையில் இருப்பது உங்களின் வணிக நிலைத்தன்மையை அதிகரிக்க உதவுகிறது. இணையத்தில் உள்ள தேடல் முறை முடிவுகளின் முதல் பக்கத்தில் உங்கள் வணிகத்தை இடம்பெற தொடங்குங்கள்.

கட்டண தேடல் முறை வர்த்தகம் பற்றி?

தேடல் முறையின் விளம்பர பட்டியல்களில் இடம்பெறாமலே வணிகங்கள் அவைகளை விளம்பரப்படுத்திக் கொள்ள ஒவ்வொரு தேடலுக்கும் பணம் செலுத்துவதன் வழி கட்டண தேடல் முறை வர்த்தகம் அனுமதிக்கின்றது.

கட்டண தேடல் முறை வர்த்தகத்திற்கு உங்களின் கண்காணிப்பு அவசியம் தேவை; காரணம் அம்முறை நிறையப் பார்வையாளர்களை உங்கள் வலைத்தளத்திற்குக் கொண்டு வருவதோடு நீங்கள் அதிக விற்பனை பெறுவதற்கான வாய்ப்பையும் விரிவுபடுத்துகிறது.

இணையத் தேடலின் முதல் பக்கத்தில் நீங்கள் இடம்பெறக் கட்டண தேடல் முறை வர்த்தகம் துணையாக அமைகிறது. பிறகு, நீங்கள் அத்தேடல் முறைக்குச் சிறிய அளவிலானக் கட்டணத்தை ஒவ்வொரு தேடலுக்கும் செலுத்த வேண்டும்.

இணையத் தேடல் முறையில் வெளிவரும் முடிவுகளில் உங்கள் நிறுவனம் முதன்மையாக இருப்பது, கட்டண தேடல் முறை வர்த்தகத்தில் சாத்தியமாகும். முதல் தரவரிசையில் இருப்பது பார்வையாளர்களுக்கு எப்பொழுதும் உங்கள் மீது நம்பிக்கையூட்டும் வகையில் அமையும்.

அனைத்து நிறுவனங்களுக்கும் பயனளிப்பதோடு அவர்களின் சேவைகளை மேம்படுத்தவும் அவர்களின் வணிகத்தை விளம்பரப்படுத்தக் குறைந்த அளவிலான செலவினைக் கொண்டு அவர்களுக்கென ஒரு தனித்துவத்தை உருவாக்கிக் கொள்ளவும் கட்டண தேடல் முறை வர்த்தகம் உதவுகிறது.

கட்டண தேடல் முறை வர்த்தகம் பற்றி?

என்ன


தேடல் முறையின் விளம்பர பட்டியல்களில் இடம்பெறாமலே வணிகங்கள் அவைகளை விளம்பரப்படுத்திக் கொள்ள ஒவ்வொரு தேடலுக்கும் பணம் செலுத்துவதன் வழி கட்டண தேடல் முறை வர்த்தகம் அனுமதிக்கின்றது.

ஏன்


கட்டண தேடல் முறை வர்த்தகத்திற்கு உங்களின் கண்காணிப்பு அவசியம் தேவை; காரணம் அம்முறை நிறையப் பார்வையாளர்களை உங்கள் வலைத்தளத்திற்குக் கொண்டு வருவதோடு நீங்கள் அதிக விற்பனை பெறுவதற்கான வாய்ப்பையும் விரிவுபடுத்துகிறது.

எப்படி


இணையத் தேடலின் முதல் பக்கத்தில் நீங்கள் இடம்பெறக் கட்டண தேடல் முறை வர்த்தகம் துணையாக அமைகிறது. பிறகு, நீங்கள் அத்தேடல் முறைக்குச் சிறிய அளவிலானக் கட்டணத்தை ஒவ்வொரு தேடலுக்கும் செலுத்த வேண்டும்.

எப்போழுது


இணையத் தேடல் முறையில் வெளிவரும் முடிவுகளில் உங்கள் நிறுவனம் முதன்மையாக இருப்பது, கட்டண தேடல் முறை வர்த்தகத்தில் சாத்தியமாகும். முதல் தரவரிசையில் இருப்பது பார்வையாளர்களுக்கு எப்பொழுதும் உங்கள் மீது நம்பிக்கையூட்டும் வகையில் அமையும்.

யார்


அனைத்து நிறுவனங்களுக்கும் பயனளிப்பதோடு அவர்களின் சேவைகளை மேம்படுத்தவும் அவர்களின் வணிகத்தை விளம்பரப்படுத்தக் குறைந்த அளவிலான செலவினைக் கொண்டு அவர்களுக்கென ஒரு தனித்துவத்தை உருவாக்கிக் கொள்ளவும் கட்டண தேடல் முறை வர்த்தகம் உதவுகிறது.

வேலை காலக்கேடு

ஆலோசனை

நாங்கள் உங்களுக்கு தேவையான வடிவமைப்புகள் மற்றும் தகவல்கள் கிடைக்கும் வரை, உங்கள் கருத்துக்களை சேகரித்து அவைகளை காகிதத்தில் குறிப்பிடுகிறோம்.

சிந்தனை அலசல்

நாங்கள் திட்டமிடுவதற்க்கு முன் எங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் எப்படி நினைக்கிறார்கள், என்ன விரும்புகிறார்கள் என்பதை நன்கு ஆராய்ந்து அதன்பின் முடிவுகளை எடுக்க முயற்சிக்கிறோம்.

வளர்ச்சி

எங்கள் வலைத்தள உருவாக்குனர்கள் உங்கள் நோக்கத்திற்கான சிறந்த திட்டங்கைளை நன்கு சிந்தித்து மாற்றி அமைப்பார்கள்.

திட்ட முடிவுகள்

இறுதியாக, வாடிக்கையாளர்களின் வலைத்தளம் இயங்குகிறது. நாங்கள் திட்டங்களை மேலும் விரிவுப்படுத்தி எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்குத் தேவையானதை வழங்குகிறோம். அதுமட்டுமின்றி, அவர்களை அப்படியே விட்டுவிடாமல் 24 மணி நேரமும் அவர்களுக்கு தேவைப்படும் நேரங்களிள் சேவையை வழங்குகிறோம்.

திட்ட முறை மற்றும் விலை நிர்ணயம்

வெண்கலம்

தொடங்கவும்

வெள்ளி

இப்போதே வாங்குக

தங்கம்

இப்போதே வாங்குக

அம்சங்கள்
பிரச்சார உருவாக்கம் ஆம் ஆம் ஆம்
குறிச்சொல் உருவாக்கம் 5 KW 7 KW 10 KW
விளம்பர காப்பி ரைட்டிங் 1 விளம்பரக் குழு 2 விளம்பரக் குழு 4 விளம்பரக் குழு
பிரச்சார உகப்பாக்கம் ஆம் ஆம் ஆம்
மாதந்திர அறிக்கை ஆம் ஆம் ஆம்
Price Structure
Suggested Monthly Spending Amount RM 474.00 RM 1,290.00 RM 2,226.00
Management Fee 25% / RM 118.50 25% / RM 322.50 25% / RM 556.50
ஒரு முறை அமைப்பு விலை RM 200.00 RM 600.00 RM 1,300.00
வெண்கலம்

தொடங்கவும்

வெள்ளி

இப்போதே வாங்குக

தங்கம்

இப்போதே வாங்குக

அம்சங்கள்
பிரச்சார உருவாக்கம் ஆம் ஆம் ஆம்
குறிச்சொல் உருவாக்கம் 10 KW 15 KW 20 KW
விளம்பர காப்பி ரைட்டிங் 1 விளம்பரக் குழு 2 விளம்பரக் குழு 4 விளம்பரக் குழு
பிரச்சார உகப்பாக்கம் ஆம் ஆம் ஆம்
மாதந்திர அறிக்கை ஆம் ஆம் ஆம்
Price Structure
Suggested Monthly Spending Amount RM 1,806.00 RM 2,580.00 RM 3,180.00
Management Fee 25% / RM 451.50 25% / RM 645.50 25% / RM 895.50
ஒரு முறை அமைப்பு விலை RM 500.00 RM 900.00 RM 1,800.00

சமர்ப்பி

கேள்விகள்?

எங்களிடம் பேச வேண்டுமா?

03 3318 3002 / 018 370 2132‬

அல்லது

more about sem

talk to us