பாதுகாப்பிற்கான சேமிப்பு மற்றும் மீட்டெழு தீர்வு

உங்களுடைய வணிக தகவல்கள் பாதுகாப்பாகவும் போன்ற இடங்களில் செயல்படக்கூடியதாகவும் இருப்பதற்கு நாங்கள் பாதுகாப்பிற்கான சேமிப்பு மற்றும் மீட்டெழு தீர்வை நவீனத்துவமாக வடிவமைத்துள்ளோம்.

அனைத்து மாநில-நிலையிலான காப்புப்பிரதிகளை இயக்குவதன் மூலம் மீட்டெடுக்கும் திறனை அதிகரிக்க முடிக்கிறது. மேலும், ஹோஸ்ட் செய்யப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான பயன்பாடுகளைப் பாதுகாக்கிறது. முன்னணி நிறுவன பயன்பாடுகளுக்கான ஒற்றை இடைமுகத்துடன் காப்பு நிர்வாகத்தை எளிதாக்குங்கள்.

பாதுகாப்பிற்கான சேமிப்பு மற்றும் மீட்டெழு தீர்வு பற்றி?

பாதுகாப்பிற்கான சேமிப்பு மற்றும் மீட்டெழு தீர்வு, கிளவுட் முறைக்கும், உங்களுடைய வசதிற்கேற்பப் பயன்படுத்தும் தொழில்நுட்ப கருவிகளில் உள்ள தகவல்களைப் பாதுகாக்கவும் உதவுகிறது.

பாதுகாப்பிற்கான சேமிப்பு மற்றும் மீட்டெழு முறையில் அடங்கும் தகவல்கள் அனைத்தும் நம்பிக்கைக்குரிய முக்கியமான நிறுவன தகவல்கள் ஆகும். நாங்கள் உங்களின் தகவல்கள் பாதுகாப்பாக இருப்பதை உறுதி செய்வதோடு அவை எளிதில் கிடைப்பதற்கும் துணைபுரிவோம்.

ஆற்றல் மிக்க மற்றும் ஒருங்கிணைந்த தரவு பாதுகாப்புவுடன் கிளவுட் முறை பாதுகாப்பிற்கான சேமிப்பு மற்றும் மீட்டெழு முறைக்கு முழுமையாக உத்தரவாதம் வழங்குகிறது.

பாதுகாப்பிற்கான சேமிப்பு மற்றும் மீட்டெழுக்கு முறை சிக்கலான நிலையில்தான் தேவைப்படும். பெரும்பாலும் நிறுவனங்கள் அனைத்தும் தங்கள் வணிகத்தின் முக்கியமான தகவல்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்து கொள்ள பாதுகாப்பிற்காக சேமிப்பு முறையைப் பயன்படுத்துவர்.

எங்களுடையப் பாதுகாப்பிற்கான சேமிப்பு மற்றும் மீட்டெழு தீர்வு முறை, தளவாடங்கள், சட்டம், வங்கிகள், இணையச் சேவை, உணவு மற்றும் பான நிறுவனங்கள் மற்றும் பலவற்றிற்குச் சரியான தேர்வாக அமையும்.

பாதுகாப்பிற்கான சேமிப்பு மற்றும் மீட்டெழு தீர்வு பற்றி?

என்ன


பாதுகாப்பிற்கான சேமிப்பு மற்றும் மீட்டெழு தீர்வு, கிளவுட் முறைக்கும், உங்களுடைய வசதிற்கேற்பப் பயன்படுத்தும் தொழில்நுட்ப கருவிகளில் உள்ள தகவல்களைப் பாதுகாக்கவும் உதவுகிறது.

ஏன்


பாதுகாப்பிற்கான சேமிப்பு மற்றும் மீட்டெழு முறையில் அடங்கும் தகவல்கள் அனைத்தும் நம்பிக்கைக்குரிய முக்கியமான நிறுவன தகவல்கள் ஆகும். நாங்கள் உங்களின் தகவல்கள் பாதுகாப்பாக இருப்பதை உறுதி செய்வதோடு அவை எளிதில் கிடைப்பதற்கும் துணைபுரிவோம்.

எப்படி


ஆற்றல் மிக்க மற்றும் ஒருங்கிணைந்த தரவு பாதுகாப்புவுடன் கிளவுட் முறை பாதுகாப்பிற்கான சேமிப்பு மற்றும் மீட்டெழு முறைக்கு முழுமையாக உத்தரவாதம் வழங்குகிறது.

எப்போழுது


பாதுகாப்பிற்கான சேமிப்பு மற்றும் மீட்டெழுக்கு முறை சிக்கலான நிலையில்தான் தேவைப்படும். பெரும்பாலும் நிறுவனங்கள் அனைத்தும் தங்கள் வணிகத்தின் முக்கியமான தகவல்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்து கொள்ள பாதுகாப்பிற்காக சேமிப்பு முறையைப் பயன்படுத்துவர்.

யார்


எங்களுடையப் பாதுகாப்பிற்கான சேமிப்பு மற்றும் மீட்டெழு தீர்வு முறை, தளவாடங்கள், சட்டம், வங்கிகள், இணையச் சேவை, உணவு மற்றும் பான நிறுவனங்கள் மற்றும் பலவற்றிற்குச் சரியான தேர்வாக அமையும்.

வேலை காலக்கேடு

ஆலோசனை

நாங்கள் உங்களுக்கு தேவையான வடிவமைப்புகள் மற்றும் தகவல்கள் கிடைக்கும் வரை, உங்கள் கருத்துக்களை சேகரித்து அவைகளை காகிதத்தில் குறிப்பிடுகிறோம்.

சிந்தனை அலசல்

நாங்கள் திட்டமிடுவதற்க்கு முன் எங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் எப்படி நினைக்கிறார்கள், என்ன விரும்புகிறார்கள் என்பதை நன்கு ஆராய்ந்து அதன்பின் முடிவுகளை எடுக்க முயற்சிக்கிறோம்.

வளர்ச்சி

எங்கள் வலைத்தள உருவாக்குனர்கள் உங்கள் நோக்கத்திற்கான சிறந்த திட்டங்கைளை நன்கு சிந்தித்து மாற்றி அமைப்பார்கள்.

திட்ட முடிவுகள்

இறுதியாக, வாடிக்கையாளர்களின் வலைத்தளம் இயங்குகிறது. நாங்கள் திட்டங்களை மேலும் விரிவுப்படுத்தி எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்குத் தேவையானதை வழங்குகிறோம். அதுமட்டுமின்றி, அவர்களை அப்படியே விட்டுவிடாமல் 24 மணி நேரமும் அவர்களுக்கு தேவைப்படும் நேரங்களிள் சேவையை வழங்குகிறோம்.

திட்ட முறை மற்றும் விலை நிர்ணயம்

தனிபயானக்கம்

மேலும் பிரத்தியேகப்படுத்தப்பட்ட ஒன்றைத் தேடுகிறீர்களா?

இதற்கு நாங்கள் உதவ முடியும். அச்சப்பட வேண்டாம், நீங்கள் விரும்புவதை நீங்களே தேர்வு செய்யலாம், அதோடு அவைகளை உங்களுக்கு நாங்கள் வழங்குவோம்.

தொடங்கவும்

சமர்ப்பி

கேள்விகள்?

எங்களிடம் பேச வேண்டுமா?

03 3318 3002 / 018 370 2132‬

அல்லது

more about recovery-solutions

talk to us