விநியோக நிர்வகிப்பு முறை

எளிமையான விநியோக நிர்வகிப்பு முறையை எங்களோடு சேர்ந்து உருவாக்குங்கள் விநியோகப் பணிகளைச் செயல்படுத்த ஏற்ற திட்டத்தை நாங்கள் ஏற்படுத்திக் கொடுப்போம்.

மேலும், திறமையான வகையில் விநியோக நிர்வகிப்பு முறையைப் பயன்படுத்த நாங்கள் உங்களை நிர்வகிப்போம்.

விநியோக நிர்வகிப்பு முறை பற்றி?

விநியோக நிர்வகிப்பு முறையை உங்களின் விநியோகச் சேவையை எளிமைப்படுத்துவதற்காக உருவாக்கியுள்ளோம். நீங்கள் விரைவாக உங்கள் பணிகளைச் செய்யவும் இச்சேவை தளத்தைப் பயன்படுத்துவோரைக் கண்காணிக்கவும் செளகரிமாக நிர்வாகச் சிக்கல்களுக்கு ஏற்ற தீர்வைப் பெறவும் விநியோக நிர்வகிப்பு முறை உதவுகிறது.

விநியோக நிர்வகிப்பு முறையின் வழி உங்களின் பதிவு செய்யப்பட்ட தரவுகளை அணுகவும் அவற்றை தொடர்ந்து கண்காணிக்கவும் உங்களின் முழு நிர்வாகத்தையும் சீராக நிர்வகிக்கவும் இயலும்.

விநியோக நிர்வகிப்பு முறை, மனிதர்களால் ஏற்படும் தவறுகளைக் குறைப்பதோடு செயல்திறனை அதிகரிக்கவும் உதவும். மேலும், உங்களின் தற்கால பணியாட்களை இடைவிடாது கண்காணிப்பதன் வழி உற்பத்தி திறனுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கப்படும்.

உங்களுக்கு விநியோக நிர்வகிப்பு முறை பன்மடங்கு நடவடிக்கைகளைச் செயல்படுத்தத் தேவைபடுகிறது. அவை நிர்வாக ஒருங்கிணைப்பு, நிகழ் நேர கண்காணிப்பு, நிரல்படி வரிசைப்படுத்தி அறிக்கைகளை வெளியிடுதல் மற்றும் பல.

உணவு மற்றும் பானங்கள் வியாபாரம், பொருள்களை உற்பத்தி செய்தல், சில்லறை வியாபாரம், மருந்தகம், பலசரக்குப் பொருள்களை விற்பனைச் செய்தல், பூ வியாபாரம், சலவை சேவை வழங்குதல் மற்றும் இன்னும் பல வணிகத்திற்கு விநியோக நிர்வகிப்பு முறை துணைப்புரிகிறது.

விநியோக நிர்வகிப்பு முறை பற்றி?

என்ன


விநியோக நிர்வகிப்பு முறையை உங்களின் விநியோகச் சேவையை எளிமைப்படுத்துவதற்காக உருவாக்கியுள்ளோம். நீங்கள் விரைவாக உங்கள் பணிகளைச் செய்யவும் இச்சேவை தளத்தைப் பயன்படுத்துவோரைக் கண்காணிக்கவும் செளகரிமாக நிர்வாகச் சிக்கல்களுக்கு ஏற்ற தீர்வைப் பெறவும் விநியோக நிர்வகிப்பு முறை உதவுகிறது.

ஏன்


விநியோக நிர்வகிப்பு முறையின் வழி உங்களின் பதிவு செய்யப்பட்ட தரவுகளை அணுகவும் அவற்றை தொடர்ந்து கண்காணிக்கவும் உங்களின் முழு நிர்வாகத்தையும் சீராக நிர்வகிக்கவும் இயலும்.

எப்படி


விநியோக நிர்வகிப்பு முறை, மனிதர்களால் ஏற்படும் தவறுகளைக் குறைப்பதோடு செயல்திறனை அதிகரிக்கவும் உதவும். மேலும், உங்களின் தற்கால பணியாட்களை இடைவிடாது கண்காணிப்பதன் வழி உற்பத்தி திறனுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கப்படும்.

எப்போழுது


உங்களுக்கு விநியோக நிர்வகிப்பு முறை பன்மடங்கு நடவடிக்கைகளைச் செயல்படுத்தத் தேவைபடுகிறது. அவை நிர்வாக ஒருங்கிணைப்பு, நிகழ் நேர கண்காணிப்பு, நிரல்படி வரிசைப்படுத்தி அறிக்கைகளை வெளியிடுதல் மற்றும் பல.

யார்


உணவு மற்றும் பானங்கள் வியாபாரம், பொருள்களை உற்பத்தி செய்தல், சில்லறை வியாபாரம், மருந்தகம், பலசரக்குப் பொருள்களை விற்பனைச் செய்தல், பூ வியாபாரம், சலவை சேவை வழங்குதல் மற்றும் இன்னும் பல வணிகத்திற்கு விநியோக நிர்வகிப்பு முறை துணைப்புரிகிறது.

வேலை காலக்கேடு

ஆலோசனை

நாங்கள் உங்களுக்கு தேவையான வடிவமைப்புகள் மற்றும் தகவல்கள் கிடைக்கும் வரை, உங்கள் கருத்துக்களை சேகரித்து அவைகளை காகிதத்தில் குறிப்பிடுகிறோம்.

சிந்தனை அலசல்

நாங்கள் திட்டமிடுவதற்க்கு முன் எங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் எப்படி நினைக்கிறார்கள், என்ன விரும்புகிறார்கள் என்பதை நன்கு ஆராய்ந்து அதன்பின் முடிவுகளை எடுக்க முயற்சிக்கிறோம்.

வளர்ச்சி

எங்கள் வலைத்தள உருவாக்குனர்கள் உங்கள் நோக்கத்திற்கான சிறந்த திட்டங்கைளை நன்கு சிந்தித்து மாற்றி அமைப்பார்கள்.

திட்ட முடிவுகள்

இறுதியாக, வாடிக்கையாளர்களின் வலைத்தளம் இயங்குகிறது. நாங்கள் திட்டங்களை மேலும் விரிவுப்படுத்தி எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்குத் தேவையானதை வழங்குகிறோம். அதுமட்டுமின்றி, அவர்களை அப்படியே விட்டுவிடாமல் 24 மணி நேரமும் அவர்களுக்கு தேவைப்படும் நேரங்களிள் சேவையை வழங்குகிறோம்.

திட்ட முறை மற்றும் விலை நிர்ணயம்

தனிபயானக்கம்

மேலும் பிரத்தியேகப்படுத்தப்பட்ட ஒன்றைத் தேடுகிறீர்களா?

இதற்கு நாங்கள் உதவ முடியும். அச்சப்பட வேண்டாம், நீங்கள் விரும்புவதை நீங்களே தேர்வு செய்யலாம், அதோடு அவைகளை உங்களுக்கு நாங்கள் வழங்குவோம்.

இப்போதே விநியோக சேவையை தொடங்குங்கள்

சமர்ப்பி

கேள்விகள்?

எங்களிடம் பேச வேண்டுமா?

03 3318 3002 / 018 370 2132‬

அல்லது

more about delivery-management

talk to us